Súhlasy ČOV

Súhlas na prepravu odpadov do ČOV - pred´ženie do 23.8.2023
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV - predĺženie
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV
Súhlas na zhromažďovanie odpadov - ČOV - predĺženie
Súhlas na zhormažďovanie odpadov - ČOV