Súhlasy ČOV

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov na ČOV Bratislava do 30.04.2022
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV Šaľa - predĺženie do 23.08.2023
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV Šaľa - predĺženie
Súhlas na prepravu odpadov do ČOV Šaľa
Súhlas na zhromažďovanie odpadov - ČOV - predĺženie
Súhlas na zhormažďovanie odpadov - ČOV