Spaľovacia časť

Spaľovacia časť - je riešená ako systém dvoch samostatných spaľovacích liniek – linky rotačnej pece s dohorievacou komorou a linky fluidnej pece. Kým fluidná pec slúži na spaľovanie čistiarenských kalov a kvapalných odpadov s obsahom chlóru pod 1%, v rotačnej peci je možné spaľovať pevné, pastovité, aj kvapalné odpady s obsahom chlóru nad 1% . V dohorievacej komore sa odpady zhodnocujú pri teplote 1100oC a zdržnej dobe 2 s., čím sa zabezpečí úplná deštrukcia nebezpečných vysokostabilných látok. Požadovaná teplota sa dosahuje pomocou nového kombinovaného horáka, ktorý je riadený samostatným riadiacim systémom. Nespáliteľný zvyšok vypadáva z rotačnej pece vo forme strusky.

 

Fotogaléria