Energetickým zhodnocovaním odpadov šetríme životné prostredie 2 krát