História

Spaľovňa odpadov bola vybudovaná v roku 1983. Zámerom výstavby bolo vybudovanie prevádzky na zneškodňovanie spáliteľných odpadov, vznikajúcich pri výrobe organických produktov. Dodávateľom technológie bola rakúska firma Integral Engineering und Umwelttechnik. Inštalovaná technológia patrila v čase výstavby medzi najmodernejšie. Napriek tomu, že technológia bola udržiavaná a postupne inovovaná, bez významnejších technologických úprav nebolo možné po roku 2006 dosiahnuť legislatívou predpísané emisné limity. Preto sa v priebehu roku 2006 pristúpilo k jej rekonštrukcii.

Cyklónový odlučovač a pračka plynov boli počas rekonštrukcie demontované a nahradené výkonnejšími zariadeniami.

 

Fotogaléria