Príjem odpadov

Tuhé a kvapalné odpady možno prijímať v autocisternách, kontajneroh, sudoch aj IBC kontajneroch. Súčasťou zariadenia na úpravu pevných odpadov je drvič.

 

Fotogaléria