Preprava nebezpečných odpadov

Pre komplexné zabezpečenie služieb má Duslo, a.s. právoplatné súhlasy na prepravu nebezpečných odpadov od držiteľov odpadov zo všetkých okresov SR (okrem územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Šaľa):

  1. do spaľovne Duslo, a.s. realizovanú automobilovou dopravou za účelom ich zhodnotenia činnosťou R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.
  2. do ČOV Duslo, a.s. realizovanú automobilovou dopravou za účelom ich zhodnotenia resp. zneškodnenia.