Spaľovňa odpadov

Zhodnocovanie pevných a kvapalných spáliteľných odpadov kategórie nebezpečný a ostatný, na ktoré má prevádzka vydané integrované povolenie.

Zoznam odpadov, ktoré je možné na spaľovni odpadov spaľovať.