Rekonštrukcia

Rekonštrukcia spaľovne v roku 2006 bola zameraná hlavne na inštaláciu nového systému čistenia spalín a výmenu horákov jednotlivých pecí. Technologické postupy boli zvolené tak, aby bol odpad spaľovaný čo najefektívnejšie a vzniknuté plynné produkty boli v čo možno najväčšej miere vyčistené od škodlivých látok.

V rámci rekonštrukcie sa taktiež riešil spôsob nakladania s pevným odpadom zo spaľovania. Dodávateľom rekonštruovanej časti bola tak ako prvotným dodávateľom technológie firma Integral Engineering und Umwelttechnik.

 

Fotogaléria