Spaľovňa

Zariadenia spaľovne odpadov sú určené k termickému zhodnocovaniu rôznych pevných a kvapalných spáliteľných odpadov vznikajúcich pri výrobe v Duslo a. s. v chemických výrobniach, čistiarenských kalov, komunálneho odpadu vznikajúceho pri ostatných činnostiach v Duslo a. s. a spáliteľných odpadov od cudzích organizácií. Našou prednosťou je technologický dizajn, ktorý umožňuje spaľovať aj nebezpečné odpady so zvýšeným obsahom chlóru a síry.

Prevádzka spaľovne je vybavená zásobníkmi na kvapalné odpady, v ktorých je možné skladovanie jednotlivých druhov odpadov, čo zabezpečuje ich plynulé dávkovanie do spaľovacích zariadení.

 

Fotogaléria