Naša vízia

Základným účelom spaľovne DUSLO a.s. je riešenie spáliteľných odpadov, produkovaných vo vlastnej spoločnosti. Našim cieľom je však aj využitie voľnej kapacity spaľovne na poskytovanie služieb externým organizáciám. Sme presvedčený, že vďaka modernej technológii, tak spaľovacej časti, ako aj čistenia spalín vieme poskytnúť služby na vysokej technickej úrovni. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi si vyžaduje primeranú profesionalitu. My Vám garantujme, že kvalita a kvantita nami poskytovaných služieb sú plne vyvážené.

Duslo a.s. je držiteľom certifikátu ISO 9001, 14 001 a 18 001
V októbri 2007 bolo pre Spaľovňu odpadov vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia v Bratislave integrované povolenie na vykonávanie činnosti.

 

Fotogaléria